..:: Menu ::..
Wiosenne porządki
Dodano: 08.04.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie przypomina o konieczności utrzymania porządku wokół                  i w obrębie nieruchomości, szczególnie w kontekście kończącej się zimy i pojawiającym się w związku z tym problem czystości   w poszczególnych miejscowościach, szlakach komunikacyjnych, terenach rekreacyjnych itd.

 Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia utrzymania czystości i porządku regulują przepisy art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości      i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwalony zgodnie z art. 4 cyt. ustawy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego.

Ponadto w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.        o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych        u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.) „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym”, w tym w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami oraz zwalczać gryzonie i szkodniki.

Pamiętajmy, że stan czystości naszego otoczenia zależy głównie od nas samych i naszych codziennych zachowań.

Światowy Dzień Zdrowia
Dodano: 07.04.2019
Corocznie 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Dzień ten ma upamiętniać utworzenie Światowej Organizacji Zdrowia. Jego obchody mają także zwrócić uwagę społeczeństwa na aktualne problemy zdrowotne dotyczące ludności całego świata. W bieżącym roku koncentrują się one na powszechnym dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Musimy sobie zdać sprawę, że występuje jeszcze wiele regionów na świecie, gdzie ludność nie ma zapewnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Jest to problem nad którym należy się mocno pochylić i dążyć do uzyskania poprawy w tym zakresie.
Światowy Dzień Zdrowia
Dodano: 07.04.2019
Corocznie 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Dzień ten ma upamiętniać utworzenie Światowej Organizacji Zdrowia. Jego obchody mają także zwrócić uwagę społeczeństwa na aktualne problemy zdrowotne dotyczące ludności całego świata. W bieżącym roku koncentrują się one na powszechnym dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Musimy sobie zdać sprawę, że występuje jeszcze wiele regionów na świecie, gdzie ludność nie ma zapewnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Jest to problem nad którym należy się mocno pochylić i dążyć do uzyskania poprawy w tym zakresie.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 704
Unikalne: 282
Dzisiaj: 29
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 17-04-2019 (54)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC