..:: Menu ::..


Komunikat o jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w miejscowości Opoczno
Dodano: 18.07.2019
Opoczno,dnia18.07.2019r.                                                                                                                                                                                                                   

KOMUNIKAT

o jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w miejscowości Opoczno

           

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.      poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając zawiadomienie o negatywnych wynikach bieżących badań laboratoryjnych próbki wody do kąpieli, informuje o wprowadzeniu zakazu kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli „Zalew Opoczno I” w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego  - woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

 Cofnięcie zakazu kąpieli będzie możliwe po uzyskaniu wyników badania wody stwierdzających zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

 

 

 

Komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego
Dodano: 05.07.2019
Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, dotyczące czynników rakotwórczych lub mutagennych. Informacje te, zwracające uwagę na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, kierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.
KOMUNIKAT
Dodano: 01.07.2019

Opoczno, dnia 01.07.2019 r.

KOMUNIKAT

 o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu opoczyńskiego

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz bieżącej oceny jakości wody na podstawie oględzin w terenie stwierdził, że:

·         w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Zalew Opoczno I w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego,

organizator: Kryta   Pływalnia „Opoczyńska Fala” – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania sezonu od 01-30.07.2019 r.)

 Jakość wody w innych niż w/w zbiornikach wodnych na terenie powiatu opoczyńskiego nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – brak organizatora. 

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, ul. Biernackiego 4A w Opocznie – nieczynna od 24 czerwca do 5 lipca 2017 r. z uwagi na prowadzone prace konserwatorskie.

 

 

 

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 4579
Unikalne: 2021
Dzisiaj: 34
Wczoraj: 26
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 27-09-2019 (59)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC