..:: Menu ::..
Komunikat o jakości wody w wodociągu Stacja PKP Idzikowice
Dodano: 29.08.2018

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Stacja PKP Idzikowice  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie aktualnych wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych z wodociągu Stacja PKP Idzikowice (monitoringowy punkt poboru-biurowiec „Kaloria” Sp. z o. o. w m. Kruszewiec informuje, że woda     z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom pod względem mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.     w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Pod względem fizyko-chemicznym przekroczony został jeden parametr – mętność, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludności. 

Woda z wodociągu  Stacja PKP Idzikowice nadaje się do spożycia.

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Stacja PKP
Dodano: 10.08.2018
  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli jakości wody z wodociągu Stacja PKP Idzikowice (monitoringowy punkt poboru – biurowiec „Kaloria” Sp. z o.o. w m. Kruszewiec) informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli, Clostridium perfringens i podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia.


Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 400 pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Stacji Idzikowice.


Woda bezpośrednio pobrana z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków, nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych (sprzątanie, spłukiwanie toalet).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie zobowiązał producenta wody do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia, zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych zastępczych źródeł poboru wody przydatnej do spożycia przez ludzi.


Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie.

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu
Dodano: 10.08.2018
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opocznie, w związku z komunikatem z Centrum Zarządzania Kryzysowego ŁUW pt. Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu, wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu, z dnia 10.08.2018r. informuje, iż na bieżąco można uzyskać informacje na temat stanu jakości powietrza pod adresami:

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 720
Unikalne: 284
Dzisiaj: 31
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 17-04-2019 (54)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC