..:: Menu ::..


Komunikat o jakości wody do spożycia dot. gminy Żarnów
Dodano: 18.09.2020
                                        KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ruszenice, gm. Żarnów

(miejscowości: Ruszenice, Ruszenice-Kolonia, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Malenie, Jasion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Klew-Kolonia, Afryka, Antoniów, Bronów, Chełsty, Dłużniewice, Grębenice, Malków, Marcinków, Nowa Góra, Paszkowice, Pilichowice, Skórkowice, Sielec, Soczówki, Tomaszów, Wierzchowisko, Widuch, Żarnów-bez ulicy Opoczyńskiej i ul. Piotrkowskiej)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Ruszenice (monitoringowy punkt poboru - hydrofornia) zaopatrującego w/w miejscowości stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml w ilości pozwalającej na warunkową przydatność do spożycia. Woda z w/w wodociągu nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

 Woda bez przegotowania bezpośrednio pobrana z kranu może być używana do codziennego mycia i kąpieli, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.                                                                                                    

Wójt Gminy Żarnów obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Opocznie.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat o jakości wody
Dodano: 06.09.2020
komunikat
Komunikat o jakości wody do spożycia w gminie Żarnów
Dodano: 02.09.2020
KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ruszenice, gm. Żarnów (miejscowości: Ruszenice, Ruszenice-Kolonia, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Malenie, Jasion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Klew-Kolonia, Afryka, Antoniów, Bronów, Chełsty, Dłużniewice, Grębenice, Malków, Marcinków, Nowa Góra, Paszkowice, Pilichowice, Skórkowice, Sielec, Soczówki, Tomaszów, Wierzchowisko, Widuch, Żarnów-bez ulicy Opoczyńskiej) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie zawiadomienia o negatywnych wynikach bakteriologicznego badania wody otrzymanego z Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącego wyników badań wody do spożycia pobranej z wodociągu publicznego Ruszenice (monitoringowy punkt poboru z sieci – Szkoła Podstawowa w Żarnowie, hydrofornia) informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrującej w/w miejscowości (stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml; wartość dopuszczalna – 0 w 100 ml). Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, w tym przygotowania potraw, mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli. Woda bezpośrednio pobrana z kranu może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie zalecił producentowi wody – Gmina Żarnów podjęcie natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wójt Gminy Żarnów obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Opocznie. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy
czynny codziennie
+48 222500115

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 18103
Unikalne: 5500
Dzisiaj: 16
Wczoraj: 55
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 03-11-2020 (134)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC