..:: Menu ::..
Komunikat dotyczący wody do spożycia
Dodano: 17.09.2018

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Opoczno na terenie gm. Opoczno – ok. 2607(miejscowości: Bielowice, Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kolonia, Zameczek, Wygnanów Kolonia, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Stużno, Stużno Kolonia, Sielec, Sielec Kolonia, Wólka Dobromirowa) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych  w dniu 14.09.2018 r. do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody informuje, że woda podawana do sieci – ujecie wody Opoczno spełnia wymagania mikrobiologiczne. Nadal potwierdzono obecność bakterii grupy coli w pompowni Bielowice, natomiast w próbkach z punktów poboru pompownie: Janów Karwicki, Adamów, Stużno nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodzie przy prowadzonej dezynfekcji.

Nadal obowiązuje komunikat z 14.09.2018 r.

W dniu dzisiejszym dokonano kolejnego poboru próbek wody       z w/w wodociągu do badań laboratoryjnych.

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE            w Opocznie.

Komunikat dotyczący wody do spożycia
Dodano: 14.09.2018

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Opoczno na terenie gm. Opoczno – ok. 2607 osób (miejscowości: Bielowice, Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kolonia, Zameczek, Wygnanów Kolonia, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Stużno, Stużno Kolonia, Sielec, Sielec Kolonia, Wólka Dobromirowa)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody z wodociągu Opoczno (monitoringowe punkty poboru – pompownie: Bielowice, Janów Karwicki, Adamów) informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia.

 

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw , naczyń kuchennych, mycia zębów, nie jest zalecany kontakt podczas kąpieli szczególnie niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością, nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych (prace porządkowe, spłukiwanie toalet).

                                                                                                                   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie zobowiązał producenta wody do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia, zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych zastępczych źródeł poboru wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

 

W dniu dzisiejszym dokonano kolejnego poboru próbek wody z w/w wodociągu do badań laboratoryjnych.

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie.

 

Komunikat o jakości wody w wodociągu Stacja PKP Idzikowice
Dodano: 29.08.2018

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Stacja PKP Idzikowice  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie aktualnych wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych z wodociągu Stacja PKP Idzikowice (monitoringowy punkt poboru-biurowiec „Kaloria” Sp. z o. o. w m. Kruszewiec informuje, że woda     z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom pod względem mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.     w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Pod względem fizyko-chemicznym przekroczony został jeden parametr – mętność, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludności. 

Woda z wodociągu  Stacja PKP Idzikowice nadaje się do spożycia.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 8111
Unikalne: 3641
Dzisiaj: 32
Wczoraj: 53
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 22-04-2019 (106)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC