..:: Menu ::..
Uwaga! Komunikat o wodzie
Dodano: 25.05.2017

                                           KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Opoczno

(miejscowości: Bielowice - za przepompownią, Wygnanów, Kolonia Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Zameczek)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie zawiadomienia o negatywnych wynikach bakteriologicznego badania wody otrzymanego z Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącego wyników badań wody do spożycia pobranej w ramach nadzoru z wodociągu publicznego Opoczno (monitoringowy punkt poboru z sieci – szkoła w Wygnanowie), informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w części sieci wodociągu publicznego w Opocznie

w w/w miejscowościach (stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml w miejscowości Wygnanów; wartość dopuszczalna – 0 w 100 ml).

 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę -  ok.800.

 

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia,          w tym przygotowania potraw, mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów.

 

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

                                                                                                                   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie zalecił producentowi wody – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Właściciel wodociągu obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Opocznie.

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie.

Konkurs plastyczny
Dodano: 23.05.2017
Miejski Dom Kultury w Opocznie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym: „CO MOGĘ I CHCĘ ZROBIĆ DLA ZACHOWANIA SWOJEGO ZDROWIA ” Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1.06.2017r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Regulamin na stronie MDK. Osobą do kontaktów w sprawie szczegółów jest Lidia Stanek, instruktor plastyk MDK w Opocznie, tel. 44 736 14 10 wew. 26.
Europejski Tydzień Szczepień 2017
Dodano: 25.04.2017
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie informuje, że w dniach od 24 do 30 kwietnia br. Obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochronnych. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to "Vaccines work". W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W związku z tym w dniu 28 kwietnia w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie , Pl. Kościuszki 9 zorganizowany będzie punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje dotyczące aktualnego programu obowiązkowych szczepień ochronnych, szczepień zalecanych i dla wyjeżdżających za granicę. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 2462
Unikalne: 851
Dzisiaj: 54
Wczoraj: 34
Online: 3
Najwięcej odwiedzin: 01-02-2019 (62)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC