..:: Menu ::..
Komunikat o kąpieliskach
Dodano: 29.06.2017

KOMUNIKAT 

o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu opoczyńskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz bieżącej oceny jakości wody na podstawie oględzin w terenie stwierdził, że:

·         w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Zalew Drzewicki” w m. Drzewica, ul. Zdrojowa – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania sezonu 01.07 -  31.08.2017 r.)  

·         w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Zbiornik wodny „Opoczno:  w m. Opoczno, ul. 17-go Stycznia – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania   sezonu 26.06.- 31.08.2017 r.)

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie będą nadzorowały obiektów, które nie zostały zgłoszone przez organizatora kąpieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W związku

z powyższym jakość wody w innych niż w/w zbiornikach na terenie powiatu opoczyńskiego nie podlega kontroli urzędowej, a kąpiący się w nich robią to na własną odpowiedzialność.

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, ul. Biernackiego 4A w Opocznie – nieczynna od 19 czerwca do 2 lipca 2017 r.

Link do Serwisu kąpieliskowego GIS
Dodano: 26.06.2017
Na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego prowadzony jest Serwis kąpieliskowy. Aby zobaczyć zawartość serwisu kliknij tutaj
Komunikat o wodzie
Dodano: 02.06.2017
Opoczno, dnia 02.06.2017 r. KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Opoczno (miejscowości: Bielowice - za przepompownią, Wygnanów, Kolonia Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Zameczek) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie informacji o wynikach badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych z części sieci wodociągu publicznego w Opocznie w w/w miejscowościach w dn. 29.05.2017 r., 30.05.2017 r. i 01.06.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej producenta – PGK Sp. z o. o. ul. Krótka 1 w Opocznie i urzędowej kontroli jakości wody informuje, że woda z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Woda z wodociągu Opoczno w w/w miejscowościach nadaje się do spożycia.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 703
Unikalne: 282
Dzisiaj: 29
Wczoraj: 52
Online: 2
Najwięcej odwiedzin: 17-04-2019 (54)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC