..:: Menu ::..


Informacja ŁPWIS dla pracodawców
Dodano: 28.04.2020
ŁPWIS mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem na terenie kraju koronowirusa SARS CoV-2, oraz ochronę zdrowia i życia pracujących, przypomina o obowiązku podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz dostosowaniu podejmowanych w tym celu środków, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Należy również przypominać zatrudnionym pracownikom o obowiązku przestrzegania przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanych procedur i opracowanych instrukcji w tym zakresie. Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powinien również dotyczyć pracowników wchodzących do pracy i wychodzących z pracy, którzy muszą zachować bezpieczną odległość 1,5m - 2m rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Podejmowane działania mają służyć zminimalizowaniu ryzyka zakażenia się pracowników oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa zawodowego.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej gis.gov.pl/koronawirus oraz   gov.pl zamieszczone są zalecenia w sprawie ochrony w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Apel do Mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego
Dodano: 07.04.2020

Mieszkańcy Powiatu Opoczyńskiego!

W dalszej walce o nasze życie i zdrowie apeluję do wszystkich o cierpliwość, życzliwość w stosunku do osób w izolacji i kwarantannie, proszę o wzajemną troskę i pomoc, szczególnie do osób  starszych. Zostańcie w domu, noście maseczki jednorazowe lub bawełniane  oraz rękawiczki. Maseczkę jednorazową wyrzucamy, nie wkładamy do kieszeni razem z telefonem, kluczami, pieniędzmi, gdyż wtedy możemy narazić się na zakażenie koronawirusem. Taka maseczka jest odpadem zagrażającym zdrowiu. Maseczkę możemy wykonać sobie i bliskim samodzielnie zszywając trzy warstwy tkaniny bawełnianej. Po 2 godzinach używania  takiej maseczki pierzemy ją w mydle lub detergencie, zanurzamy 15 minut we wrzątku, płuczemy, suszymy i przed założeniem prasujemy po obu stronach żelazkiem.

Apeluję też o spędzanie tego radosnego lecz trudnego czasu w odległości przynajmniej 5 metrów od siebie w maseczkach, o dezynfekowanie rąk, klamek, kluczy, przycisków, pilotów, telefonu, częste wietrzenie pomieszczeń i wyparzanie naczyń. Potrawy świąteczne /kremy, sałatki i potrawy bezpośrednio podane do spożycia/ przygotowywać w rękawiczkach.

W tak trudnym czasie życzymy Państwu szczęśliwych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i zmartwychwstania w nas nadziei na lepsze jutro i podniesienia się nas wszystkich, aby ten trudny czas wzmocnił nas i uczynił lepszymi. Dbajmy o siebie!

Z najlepszymi życzeniami

Inspekcja Sanitarna Powiatu Opoczyńskiego

Komunikat PPIS z 05.04.2020
Dodano: 05.04.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie z dnia 05.04.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie podejmuje działania w odniesieniu do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy od dnia 03.04.2020 r. , w związku z wykryciem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej osoby z personelu. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne.

Wykonane zostały badania u wszystkich pensjonariuszy i osób z personelu w kierunku SARS-CoV-2, tj. u 131 osób . Wyniki dodatnie uzyskano u 63 osób .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Opocznie pozostaje w stałym kontakcie z Dyrektorem DPS w Drzewicy i Starostą Powiatowym w Opocznie oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 6764
Unikalne: 2698
Dzisiaj: 0
Wczoraj: 96
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 01-05-2020 (153)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC