..:: Menu ::..
Światowy Dzień bez Tytoniu
Dodano: 30.05.2017
                         Tytoń zagraża nam wszystkim
Światowy Dzień bez Tytoniu -31 maja- utworzony w 1987 roku służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu.
Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2017 r jest „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

Przemysł tytoniowy stwarza zagrożenie dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Dlatego WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie polityki antytytoniowej aby uniknąć globalnego kryzysu związanego z używaniem tytoniu.

Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, polityką antytytoniową i zrównoważonym rozwojem oraz zachęcanie do udziału w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii polityki antytytoniowej. Kolejnym celem jest zwrócenie uwagi poszczególnych osób, że nie używając tytoniu lub rzucając palenie, mogą przyczyniać się do wolnego od tytoniu świata.

Uwaga! Komunikat o wodzie
Dodano: 25.05.2017

                                           KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Opoczno

(miejscowości: Bielowice - za przepompownią, Wygnanów, Kolonia Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Zameczek)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie zawiadomienia o negatywnych wynikach bakteriologicznego badania wody otrzymanego z Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącego wyników badań wody do spożycia pobranej w ramach nadzoru z wodociągu publicznego Opoczno (monitoringowy punkt poboru z sieci – szkoła w Wygnanowie), informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w części sieci wodociągu publicznego w Opocznie

w w/w miejscowościach (stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml w miejscowości Wygnanów; wartość dopuszczalna – 0 w 100 ml).

 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę -  ok.800.

 

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia,          w tym przygotowania potraw, mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów.

 

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

                                                                                                                   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie zalecił producentowi wody – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Właściciel wodociągu obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Opocznie.

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie.

Konkurs plastyczny
Dodano: 23.05.2017
Miejski Dom Kultury w Opocznie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym: „CO MOGĘ I CHCĘ ZROBIĆ DLA ZACHOWANIA SWOJEGO ZDROWIA ” Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1.06.2017r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Regulamin na stronie MDK. Osobą do kontaktów w sprawie szczegółów jest Lidia Stanek, instruktor plastyk MDK w Opocznie, tel. 44 736 14 10 wew. 26.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 723
Unikalne: 284
Dzisiaj: 31
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 17-04-2019 (54)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC