..:: Menu ::..


Skąd się biorą produkty ekologiczne?
Dodano: 23.12.2019
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W bieżącym roku szkolnym prowadzona jest pilotażowa edycja. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw i zachowań dotyczących zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Stop dopalaczom!
Dodano: 23.12.2019
W Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie podczas dnia otwartego został zorganizowany punkt informacyjno-edukacyjny adresowany do rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy. Prezentowano materiały informacyjne na temat zdrowego stylu życia, plakaty i ulotki na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, udzielano informacji i rozdawano ulotki.
Jak zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie
Dodano: 18.12.2019
5 grudnia 2019 roku podczas Dnia Świadomości Ekologicznej obchodzonego w szkołach ponadpodstawowych w ramach wydarzenia ekologicznego Ekomozaika Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie przygotowała prezentację multimedialną Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie, którą przedstawiła uczniom P. Marianna Rożej -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie. Prezentacje odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego oraz Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiony został również temat używania przez młodzież i dorosłych e-papierosów.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy
czynny codziennie
+48 222500115

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 3442
Unikalne: 1080
Dzisiaj: 22
Wczoraj: 72
Online: 3
Najwięcej odwiedzin: 19-09-2020 (121)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC