..:: Menu ::..


komunikat
Dodano: 09.08.2019
Opoczno, dnia 09.08.2019 r. KOMUNIKAT o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu opoczyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz bieżącej oceny jakości wody na podstawie oględzin w terenie stwierdził, że: • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Zalew Opoczno II w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego, organizator: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania sezonu 09.08- 01.09.2019 r.) Jakość wody w innych niż w/w zbiornikach wodnych na terenie powiatu opoczyńskiego nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – brak organizatora.
komunikat
Dodano: 09.08.2019
Opoczno, dnia 09.08.2019 r. KOMUNIKAT o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu opoczyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz bieżącej oceny jakości wody na podstawie oględzin w terenie stwierdził, że: • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Zalew Opoczno II w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego, organizator: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania sezonu 09- 30.07.2019 r.) Jakość wody w innych niż w/w zbiornikach wodnych na terenie powiatu opoczyńskiego nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – brak organizatora.
Kleszcze - czy potrafisz się ochronić?
Dodano: 09.08.2019
Kleszcze występują powszechnie na terenie całego kraju. Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność. Możesz spotkać je w lasach i na obrzeżach lasów, w zagajnikach, na obszarach porośniętych trawą , zaroślami, paprociami, na łąkach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior. Pojawiają się także w parkach i na działkach. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Kleszcz ma w rozwoju osobniczym stadium jaja, larwy, nimfy i postaci dorosłej. Stadia rozwojowe z wyjątkiem jaja wyglądają podobnie do siebie, różnią się tylko wielkością i zabarwieniem. Kleszcz może zaatakować wszystkich dostępnych żywicieli. Larwy preferują drobne ssaki, gryzonie, ptaki, węże. Nimfy atakują głównie większe zwierzęta np. jeże, zające, jelenie, dziki. Dorosłe postacie atakują przeważnie duże zwierzęta leśne oraz gospodarskie. Człowiek jest przypadkowym żywicielem kleszczy i bywa atakowany przez wszystkie stadia odżywiające się krwią. Na inwazję kleszczy narażeni są przede wszystkim pracownicy leśni, zbieracze płodów leśnych i osoby przebywające w lasach w celach turystycznych i rekreacyjnych, działkowicze, wszyscy odpoczywający na łonie przyrody. Ukąszenia przez kleszcze są niebezpieczne, ponieważ istnieje ryzyko zarażenia się groźnymi chorobami.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 4610
Unikalne: 2024
Dzisiaj: 37
Wczoraj: 26
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 27-09-2019 (59)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC